?!DOCTYPE html> 沟通大师课E理论基Q?- 郑州道智明企业管理咨询有限公?/title> <meta name="keywords" content="福利彩票双色球开奖直播,双色球开奖直播时间,双色球计划免费版" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link href="/template/NESTXY00003/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/jquery.bxslider.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/hover-dropdown.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bannerr.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <script type="text/javascript"> /*D*/ $(function () { var st = 180; $('.dzm-nav-one').mouseenter(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideDown(st); }).mouseleave(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideUp(st); }); }); </script> <body ondragstart="window.event.returnValue=false" oncontextmenu="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false"> <div class="top hidden-xs"> <div class="container"> <div class="top-fl">郑州道智明企业管理咨询有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hdgcg.co">郑州企业理培训</a>?a href="/supply/">郑州企业内训</a>?a href="/news/">沛_企业培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top-fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28478/stat/"></script></div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="javascript:;"><img src="/uploads/logo/20180129110014.png" alt="郑州道智明企业管理咨询有限公?/></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li id="listliul1" class="dzm-nav-one"> <a rel="nofollow" href="/kctx/"> 评体系</a> <ul class="nav_tow"> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/8.html" title="">业W增长落地pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/131.html" title="">保险行业增员pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/9.html" title="">赢在负责仅R全员动力?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/news/101.html" title="">总裁评沟通大?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/128.html" title="">知行pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/13.html" title="">学校专项服务</a> </li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dsjl/">导师教练</a></li> <li class="hidden-sm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">视频见证</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <!--囄轮播--> <div class="fa-banner"> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner1.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner2.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner3.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner4.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/128.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner5.jpg) no-repeat"></a> <input type="button" value="下一? class="next" style="display:none;" > <div style="width:1000px;margin:0px auto;"> <p class="fa_banner_button"></p></div> </div> <script> $(function(){ var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180521023316.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180521023336.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180521023350.jpg"; var banimg = $('.carousel-inner').find('img') banimg.each(function(i){ banimg.eq(i).attr({src:picarr[i+1]}); }) }) </script> <!-- Controls --> <a rel="nofollow" class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a rel="nofollow" class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </div> <div class="pst_bg"> <div class="pst"> 您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="scd clearfix"> <div class="scd_l"> <div class="s_name"> 新闻分类 </div> <ul class="s_nav"> <li><a href="/news/gsxw/" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" target="_blank">行业资讯</a></li> </ul> </div> <div class="scd_r"> <div class="r_name"><span>新闻详情</span></div> <div class="news_show"> <div class="top_show"> <h3>沟通大师课E理论基Q?/h3> <p>来源Q?a href='http://www.hdgcg.co/news/101.html'>http://www.hdgcg.co/news/101.html</a> ?发表旉Q?017-11-06 </p> </div> <div><span style="font-size:14px;line-height:2;">         沟通大师课E?是ؓ有志于成为教l型领导者提供的关于沟通技术的一套完整的理论基础。课E涵盖了成ؓ一名教l型领导需要掌握的理论基本功,q合理配合课堂真实案例演l与大量客户实际操作ZQ是成ؓ教练型领导的核心必修评?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         沟通大师课E是个独立的理论评Q它更多的聚焦于沟通的技术层面。因此,评当中提供的沟通理Z丰富的沟通技法也对于改善日常理N有另辟蹊径的意义。本评适合于有志成Z业教l的客户和提升管理技巧的企业人。它除了应用于企业管理外Q还q泛应用于心态、态度、h根{情l、素质、技能、h际关pR亲子教育等个h成长及家庭、社会生zȝ诸多领域?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         导师传授效沟通的四大能力和四大步骤,从而提升沟通洞察能力和快速签单的能力。通过训练Q您会从不同的层面和角度L视自q心态,加强自我z察力,从而提升自w素质。沟通大师课是锻炼成Z业教l的理论基础。教l(理人员Q必d备敏锐的z察力,才能及时准确地反映被教练者(被管理者)的心态和真相?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20180131/20180131100647_7433.png" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         ?span style="color:#337FE5;"><strong>?/strong></span>”乃是沟通技术的核心之本Q听出对方的潜意识中的信念以及想法,听出Ҏ的固有模式以及需要提升的方向和背后的渴望Q才能有效支持对Ҏѝ?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         ?span style="color:#337FE5;"><strong>?/strong></span>”是清晰Ҏ表达之中真真假假以及范畴信念Q有效的区分能让人瞬间“醍醐灌”的感觉Q许多h之所以迷茫是了那䆾中立的区分能力,看待问题L片面单一的角度进行?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         ?span style="color:#337FE5;"><strong>?/strong></span>”是带出方向与h|有效的发问不仅能支持Ҏ成长Q同时还能带出力量以及望。语a能伤害hQ同时也能支持hQ专业发问带出对方不断觉察与感悟?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">        ?span style="color:#337FE5;"><strong>?/strong></span>”是支持Ҏ自我觉察与调整的有效工具Q古ZQ“以铜ؓ?可以正衣冠;以h为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴曎쀝,l予有效的回应,支持Ҏ清晰现状Q给予未来正的选择?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20180131/20180131100920_5138.png" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">        <strong> 厘清目标</strong></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         只有目标是“我的目标”时Q才会珍惜和Z努力Q只有当你自己做军_的时候,才会全力以ʎ?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         是要让被教l者(被领D)清楚做事的真正目的。比如你惛_北京Q要是你不清楚自q目标Q你很可能买了飞南京的机。就到了南京再转飞北京Q时间、金钱、精力,全浪费了…?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         <strong>反映真相</strong></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         教练型领导的所有焦点应该在ҎQ自己是中立和客观的Q与被教l者(被领D)之间建立起^{、相互信赖和真诚的沟通关p,q样才能反应真相?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         q就是教l的“镜子”作用。镜子不会教你怎样I衣打扮Q但会让你看到自己打扮成什么样了?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">        <strong> 心态迁?/strong></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         教练型领g改变信念入手Q帮助对方从另外的角度看待问题,在信念上有所q善Q心态因此而发生变化,行ؓ也有所不同Q可以创造出令h惊喜的成果?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         <strong>行动计划</strong></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         只有计划制定得详细Q才可以l常按照计划来检视行动知道自己已l走C何处Q离目标q有多远?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         当你在镜子里看到自己的打扮和自己惌的目标不同时Q你自然会做出相应的调整。教l型领导׃帮你订出切实可行的计划,让你挑战自我Q挖掘潜能?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20180131/20180131101027_8597.png" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;">      <span style="color:#337FE5;">   </span><strong><span style="background-color:#FFFFFF;color:#337FE5;">当你完成沟通大师课E,你将Q?/span></strong> </div> </span><span style="font-size:14px;line-height:2;">         一双慧|卛_z察自己和别人的心态、自׃业和他h企业的状况,发现优秀人员的素质提升空间和企业的发展方?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         一双xQ听到别人听不到的声韟뀁听到别人最惌辄意思、听C业可持箋成长的卓思\</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         一双手Q感知别人的UL能力Q快速与人徏立信仅R迅速给你的员工和企业带来安全感</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         一张嘴Q强大的沟通能力让你拥有快速吸收知识ƈ转化为效益的能力Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         一个清晰睿智的头脑Q能够站高看q系l思考,拥有敏锐的洞察到事情的本质和真相Q拥有快速准的x力。从而帮助个人和l织由内而外成就卓越?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         如果你是一个企业家Q你收益以下</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         现在C会的环境下Q让您学会开发自我的思维L提升生效率和企业利润的途径Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让您学会聆听员工背后的声韻I清晰员工惌的目标?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让您学会厘清员工在企业中定位以及发展方向Q发现员工独Ҏ?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让您成ؓ企业中训l师Q培d工积极主动,处理员工的各U案例?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         C会发展来快Q变化莫。对企业ȝ要求来高Q未来社会的企业M仅仅是一名投资者,更ؓ重要的是一名训l师--令到您n边的每一个h因ؓ有你的聆听而成长不?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         如果你是一名员工,你将收益一?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你学会聆听别h的声韻Ix你n边h要表辄意思?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你学会清晰未来的目标方向,Z的未来做好定位?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你学会与h沟通交,完善自我的心智模式?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你在企业中比别人更加明白企业、老板的需求?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你成ؓ一个遇到问题挑战时学会自我调整自我对话的h?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         让你成ؓ一个洞察事情真相,不被表面qh的h?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">         <span style="color:#337FE5;"><strong>你的一切答案尽在沟通大师课E中Q!Q?/strong></span></span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"></span><span style="font-size:14px;line-height:2;"></span><br /></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c4%da%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业内训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c5%e0%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业培训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%b9%dc%c0%ed%c5%e0%d1%b5'>郑州企业理培训</a>,</div> <div class="n_article_next"><div>上一?<a href="102.html">赢在负责仅R全员动力?/a></div> <div>下一?<a href="100.html">郑州道智明张豪导师走q中国^安本部区拓授课《智慧h生?/a></div> </div> <div class="guan_new visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>相关新闻</span> </div> <ul class="guan_ul2"> <li> <a rel="nofollow" href="/news/196.html">热烈庆祝《道智明沟通大师》第九期圆满l束</a><span>2019-06-19</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/195.html">道智明《沟通大师》第九期开译֕Q!Q?/a><span>2019-06-12</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/194.html">郑州企业内训公司--生命不能被透支</a><span>2019-06-06</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/193.html">郑州企业培训公司-别拿诚信开玩笑</a><span>2019-05-25</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/192.html">道智明领袖素质管理研讨会开译֕Q!Q?/a><span>2019-05-20</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/191.html">道智明领袖素质管理研讨会圆满l束</a><span>2019-05-14</span> </li> </ul> </div> <div class="guan_pro visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>产品展示</span> </div> <ul class="pro_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/187.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907161502574702847895372.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907161502574702847895372.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/186.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907101114594872847858442.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907101114594872847858442.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/185.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907041011024982847861159.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907041011024982847861159.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright hidden-md hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copy-left"> <img src="/template/NESTXY00003/picture/dilogo.png" /> <p><i class="iconfont"></i>0371-63391356</p> <span class="sitemap"> <a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/4g/">手机?/a> </span> </div> <div class="nest"> <!-- <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="首页" target="_blank">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="服务支持" target="_blank">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> --> <div class="bottom-foot">郑州企业培训公司哪家好?服务收费如何Q河南企业内训怎么P诚信公司专业提供沛_企业培训、郑州企业管理培训、郑州企业培训、河南企业内训等服务Q欢q随时拨打热U咨询!</div> <div>热门城市推广Q?/div> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261142745'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261142745%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-04-19/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> <div class="copy-right"> <p>微信?/p> <img src="/template/NESTXY00003/picture/weixin.png" /> </div> </div> </div> </div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.beian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <script src="/template/NESTXY00003/js/common-scripts.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script> RevSlide.initRevolutionSlider(); $(window).load(function() { $('[data-zlname = reverse-effect]').mateHover({ position: 'y-reverse', overlayStyle: 'rolling', overlayBg: '#fff', overlayOpacity: 0.7, overlayEasing: 'easeOutCirc', rollingPosition: 'top', popupEasing: 'easeOutBack', popup2Easing: 'easeOutBack' }); }); $(window).load(function() { $('.flexslider').flexslider({ animation: "slide", start: function(slider) { $('body').removeClass('loading'); } }); }); jQuery(".fancybox").fancybox(); </script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="tel:刘:18595527326 _15838369640 任:18638677688"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <a href="http://www.hdgcg.co/"><span class="STYLE1">˫ɫ򿪽</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.ewfms.com/">安徽快3</a> <a href="http://www.364207.live">stƱǵ</a> <a href="http://www.227943.live">2019ָ֤ʷ</a> <a href="http://www.5473573.live">Ʊʽ</a> <a href="http://www.1578933.live">Ʊƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.8531992.live">йһعƱ</a> <a href="http://www.6685467.live">Ʊƽ̨</a> <a href="http://www.mmgvr.com/">新疆35选7</a> <a href="http://www.5025300.live">лܸ˽ļ</a> <a href="http://www.102224.live">163ʹȷ</a> <a href="http://www.515974.live">ȷּ</a> <a href="http://www.906468.live">Ŀ;ʱȷ</a> <a href="http://www.801985.live">2011˻ȷ</a> <a href="http://www.4247149.live">Ʊxd</a> <a href="http://www.6173187.live">Щƽ̨ȽϿ</a> <a href="http://www.1441618.live">մָ֤-ٶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>