?!DOCTYPE html> 郑州企业培训公司-别拿诚信开玩笑 - 郑州道智明企业管理咨询有限公?/title> <meta name="keywords" content="元双色球走势图表带坐标连线,福利双色球开奖结果,双色球走势图带连线图中" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link href="/template/NESTXY00003/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/jquery.bxslider.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/hover-dropdown.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bannerr.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <script type="text/javascript"> /*D*/ $(function () { var st = 180; $('.dzm-nav-one').mouseenter(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideDown(st); }).mouseleave(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideUp(st); }); }); </script> <body ondragstart="window.event.returnValue=false" oncontextmenu="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false"> <div class="top hidden-xs"> <div class="container"> <div class="top-fl">郑州道智明企业管理咨询有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hdgcg.co">郑州企业理培训</a>?a href="/supply/">郑州企业内训</a>?a href="/news/">沛_企业培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top-fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28478/stat/"></script></div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="javascript:;"><img src="/uploads/logo/20180129110014.png" alt="郑州道智明企业管理咨询有限公?/></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li id="listliul1" class="dzm-nav-one"> <a rel="nofollow" href="/kctx/"> 评体系</a> <ul class="nav_tow"> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/8.html" title="">业W增长落地pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/131.html" title="">保险行业增员pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/9.html" title="">赢在负责仅R全员动力?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/news/101.html" title="">总裁评沟通大?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/128.html" title="">知行pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/13.html" title="">学校专项服务</a> </li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dsjl/">导师教练</a></li> <li class="hidden-sm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">视频见证</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <!--囄轮播--> <div class="fa-banner"> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner1.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner2.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner3.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner4.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/128.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner5.jpg) no-repeat"></a> <input type="button" value="下一? class="next" style="display:none;" > <div style="width:1000px;margin:0px auto;"> <p class="fa_banner_button"></p></div> </div> <script> $(function(){ var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180521023316.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180521023336.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180521023350.jpg"; var banimg = $('.carousel-inner').find('img') banimg.each(function(i){ banimg.eq(i).attr({src:picarr[i+1]}); }) }) </script> <!-- Controls --> <a rel="nofollow" class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a rel="nofollow" class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </div> <div class="pst_bg"> <div class="pst"> 您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="scd clearfix"> <div class="scd_l"> <div class="s_name"> 新闻分类 </div> <ul class="s_nav"> <li><a href="/news/gsxw/" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" target="_blank">行业资讯</a></li> </ul> </div> <div class="scd_r"> <div class="r_name"><span>新闻详情</span></div> <div class="news_show"> <div class="top_show"> <h3>郑州企业培训公司-别拿诚信开玩笑</h3> <p>来源Q?a href='http://www.hdgcg.co/news/193.html'>http://www.hdgcg.co/news/193.html</a> ?发表旉Q?019-05-25 </p> </div> <div><span style="font-size:14px;line-height:2;">一个小伙子l于实现了自q理想Q来到美丽的法国开始了半工半读的留学生zR?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">渐渐圎ͼ他发现当地的车站与国内不同,几乎都是开攑ּ的,不设口Q也没有员Q甚臌随机性的抽查都非常少。凭着自己的聪明劲儿,他精地估算了这样一个概率——逃票而被查到的比例大U仅Z分之三。他qq个发现而沾沾自喜,从此之后Q他便经帔R票上R。偶也会被查到受处|,当时他会感到愧Q决定以后不再逃票Q但每次上R后他的oq心理又会冒出来Q他又开始逃票了,而且他还扑ֈ了一个宽慰自q理由Q自p是个I学生嘛Q能省一Ҏ一炏V?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">4q过MQ名牌大学的金字招牌和优U的学业成l让他充满自信,他开始频频进入巴黎一些跨国公司的大门Q踌w满志地推销自己。然而,l局却是他始料不及的Q这些公叔R是先对他热情有加Q然而数日之后,却又都是婉言相拒。真是莫名其妙?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">最后,他写了一措辞恳切的电子邮gQ发送给了其中一家公司的人力资源部经理,烦请他告知不予录用的理由。当天晚上,他就收到了对方的回复?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20190525/20190525100937_3868.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">“先生:</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">我们十分赏识您的才华Q但我们调阅了您的信用记录后Q非帔R憑֜发现Q您有两ơ乘车逃票受罚的记录。然而根据逃票受罚的概率计,您也许有q上百次甚至更多ơ逃票却没有被发现。我们认为此事至证明了两点Q?.您不遵守规则Q?2.您不值得信Q。而敝公司对这两点是十分重视的Q鉴于以上原因,敝公怸敢冒昧地录用您,误谅。?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">直到此时Q他才如梦方醒、懊悔难当。之后,无论他怎样努力Q也没能扑ֈ一份理想的工作Q而拒l他的原因大多是因ؓ他有因逃票而受|的记录?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">12q后的今天,他已l成为国内一名小有名气的教授Q他在学l生授课时不再避讌D不光彩的经历,他告诉学生们Q别拿诚信开玩笑Q一ơ也不要Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">心灵感悟Q?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">道d常常能I补智慧的~陷。然而,智慧却永q填补不了道LI白。道德上的一ơ错误便可能会造成ln的遗憾?/span><br /></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c4%da%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业内训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c5%e0%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业培训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%b9%dc%c0%ed%c5%e0%d1%b5'>郑州企业理培训</a>,</div> <div class="n_article_next"><div>上一?<a href="194.html">郑州企业内训公司--生命不能被透支</a></div> <div>下一?<a href="192.html">道智明领袖素质管理研讨会开译֕Q!Q?/a></div> </div> <div class="guan_new visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>相关新闻</span> </div> <ul class="guan_ul2"> <li> <a rel="nofollow" href="/news/196.html">热烈庆祝《道智明沟通大师》第九期圆满l束</a><span>2019-06-19</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/195.html">道智明《沟通大师》第九期开译֕Q!Q?/a><span>2019-06-12</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/194.html">郑州企业内训公司--生命不能被透支</a><span>2019-06-06</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/193.html">郑州企业培训公司-别拿诚信开玩笑</a><span>2019-05-25</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/192.html">道智明领袖素质管理研讨会开译֕Q!Q?/a><span>2019-05-20</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/191.html">道智明领袖素质管理研讨会圆满l束</a><span>2019-05-14</span> </li> </ul> </div> <div class="guan_pro visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>产品展示</span> </div> <ul class="pro_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/187.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907161502574702847895372.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907161502574702847895372.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/186.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907101114594872847858442.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907101114594872847858442.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/185.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907041011024982847861159.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907041011024982847861159.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright hidden-md hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copy-left"> <img src="/template/NESTXY00003/picture/dilogo.png" /> <p><i class="iconfont"></i>0371-63391356</p> <span class="sitemap"> <a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/4g/">手机?/a> </span> </div> <div class="nest"> <!-- <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="首页" target="_blank">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="服务支持" target="_blank">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> --> <div class="bottom-foot">郑州企业培训公司哪家好?服务收费如何Q河南企业内训怎么P诚信公司专业提供沛_企业培训、郑州企业管理培训、郑州企业培训、河南企业内训等服务Q欢q随时拨打热U咨询!</div> <div>热门城市推广Q?/div> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261142745'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261142745%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-04-19/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> <div class="copy-right"> <p>微信?/p> <img src="/template/NESTXY00003/picture/weixin.png" /> </div> </div> </div> </div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.beian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <script src="/template/NESTXY00003/js/common-scripts.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script> RevSlide.initRevolutionSlider(); $(window).load(function() { $('[data-zlname = reverse-effect]').mateHover({ position: 'y-reverse', overlayStyle: 'rolling', overlayBg: '#fff', overlayOpacity: 0.7, overlayEasing: 'easeOutCirc', rollingPosition: 'top', popupEasing: 'easeOutBack', popup2Easing: 'easeOutBack' }); }); $(window).load(function() { $('.flexslider').flexslider({ animation: "slide", start: function(slider) { $('body').removeClass('loading'); } }); }); jQuery(".fancybox").fancybox(); </script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="tel:刘:18595527326 _15838369640 任:18638677688"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <a href="http://www.hdgcg.co/"><span class="STYLE1">˫ɫ򿪽</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.7386031.buzz">㽭ʮһѡĿ</a> <a href="http://www.xrocor.icu/">齫</a> <a href="http://www.incgugz.buzz">ʮһѡ</a> <a href="http://www.16136395.buzz">ʳ͸淨</a> <a href="http://www.480667.live"></a> <a href="http://www.1236480.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.25146510.buzz">һһڵIJƱƭ</a> <a href="http://www.eibhg.com/">20选5</a> <a href="http://www.pnlusn.icu">Ħѵ</a> <a href="http://www.5108875.buzz">ຣ3ͼ</a> <a href="http://www.ilqhwhg.buzz">11ѡ5</a> <a href="http://www.ldhsqf.icu">11ѡ5Ͳʽ</a> <a href="http://www.ikxeuh.icu/">ȷֱ188</a> <a href="http://www.1275308.buzz">Ͽ3ͼ</a> <a href="http://www.0268072.buzz">ʮһѡ淨</a> <a href="http://www.uvgtfhqm.buzz">5d</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>