?!DOCTYPE html> 道智明《沟通大师》第九期开译֕Q!Q?- 郑州道智明企业管理咨询有限公?/title> <meta name="keywords" content="双色球走势图近一,中国福彩双色球app官方下载,双色球走势图带坐标连线图" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link href="/template/NESTXY00003/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/jquery.bxslider.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/hover-dropdown.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bannerr.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <script type="text/javascript"> /*D*/ $(function () { var st = 180; $('.dzm-nav-one').mouseenter(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideDown(st); }).mouseleave(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideUp(st); }); }); </script> <body ondragstart="window.event.returnValue=false" oncontextmenu="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false"> <div class="top hidden-xs"> <div class="container"> <div class="top-fl">郑州道智明企业管理咨询有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hdgcg.co">郑州企业理培训</a>?a href="/supply/">郑州企业内训</a>?a href="/news/">沛_企业培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top-fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28478/stat/"></script></div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="javascript:;"><img src="/uploads/logo/20180129110014.png" alt="郑州道智明企业管理咨询有限公?/></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li id="listliul1" class="dzm-nav-one"> <a rel="nofollow" href="/kctx/"> 评体系</a> <ul class="nav_tow"> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/8.html" title="">业W增长落地pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/131.html" title="">保险行业增员pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/9.html" title="">赢在负责仅R全员动力?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/news/101.html" title="">总裁评沟通大?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/128.html" title="">知行pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/13.html" title="">学校专项服务</a> </li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dsjl/">导师教练</a></li> <li class="hidden-sm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">视频见证</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <!--囄轮播--> <div class="fa-banner"> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner1.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner2.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner3.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner4.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/128.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner5.jpg) no-repeat"></a> <input type="button" value="下一? class="next" style="display:none;" > <div style="width:1000px;margin:0px auto;"> <p class="fa_banner_button"></p></div> </div> <script> $(function(){ var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180521023316.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180521023336.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180521023350.jpg"; var banimg = $('.carousel-inner').find('img') banimg.each(function(i){ banimg.eq(i).attr({src:picarr[i+1]}); }) }) </script> <!-- Controls --> <a rel="nofollow" class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a rel="nofollow" class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </div> <div class="pst_bg"> <div class="pst"> 您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="scd clearfix"> <div class="scd_l"> <div class="s_name"> 新闻分类 </div> <ul class="s_nav"> <li><a href="/news/gsxw/" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" target="_blank">行业资讯</a></li> </ul> </div> <div class="scd_r"> <div class="r_name"><span>新闻详情</span></div> <div class="news_show"> <div class="top_show"> <h3>道智明《沟通大师》第九期开译֕Q!Q?/h3> <p>来源Q?a href='http://www.hdgcg.co/news/195.html'>http://www.hdgcg.co/news/195.html</a> ?发表旉Q?019-06-12 </p> </div> <div><span style="font-size:14px;line-height:2;">听到员工心底的声韟?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">清晰企业现状Q学习到最适合企业现状的管理方式?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">h力资源{化ؓ生力?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">学习CZ位教l型领导应具备的四种能力及四步教l技巧?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">减低员工失率及改善员工整体工作表现、改善企业语a沟通Ş式、提升沟通效率?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">凝聚团队力量Q实C业员工理想以辑ֈ实现企业愿景?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">协助企业去面Ҏ速变化的商业所带来的挑战?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">令企业目标清晰有视、有成果?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201906121157345402847839054.jpg" width="600" height="664" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">提升个h领袖力</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">学员译֐分n</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">巫华Q我觉得通过学这个课E,它能帮我们改变了一个h说话的方法和模式Q这个课E对我来_最大的优势是能帮助我们指明方向,每个步骤都讲的很清晰Q所以我觉得生活中加强练习的话对我们帮助是很大的。整个课E学完之后,可以很好的运用到生活和管理团队中Q能够很快的提高我们与他人沟通方面的能力?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">张国波:通过q两天沟通大师的学习Q给我解决了生活中的困惑Q通过<a href="/supply/1.html" target="_blank">张豪</a>老师的讲解,我慢慢走Z困惑扑ֈ了方向,聚焦点在自己w上Q只有当自己改变了家庭才会和谐,同时扑ֈ了和家h沟通的技巧。这堂课让我觉得道智明公司是一个负责Q的公司,是一个有C会责Q感、有正确价D的一个公司。结合目前来讲我觉得每个人都适合学习Q高效的沟通让我们的家庭更q福Q孩子更健康成长Q让我们的团队和谐,让我们的团队pQ这是我的真切感受?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201906121157495092847869465.jpg" width="600" height="465" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">王珺</span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">王珺Q刚跟家人用今天所学聆听技巧做了一个小时的沟通,发现非常有效Q当然还需在日后的生活和工作当中不断练习,感谢张教l!</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201906121421373332847827050.jpg" width="600" height="379" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">x?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">x录:在^安十多年的工作中l历颇多Q培训让我明白了很多道理和见识,W一要“空杯”,W二要把学习内容q用到工作和生活中,q用知识产出生力,参与性要强,参与多深领悟多深?/span><br /> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">廖美丽:两天的教l沟通学习,从聆?区分-发问-回应每个环节都有大学问,感觉受益匪浅。在实际应用中自己有待提升的部分太多Q相信有了这个逻辑我让我慢慢进步的?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201906121158233212847890421.jpg" width="600" height="448" alt="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">李华Q这ơ我是参加道智明的第三次培训Q每ơ都有不同的感受Q让我成长了很多Q信念决定着行ؓQ行为决定成果!很喜Ƣ这U体验式的培训!能及时发现自己学习中的误区,加以及时改善Q通过学习收获很大Q感谢张导的辛苦付出Q我会把我所学{成生产力Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201906121158408532847832985.jpg" width="600" height="526" alt="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">樊登M会会长张峎ͼ今天张导教我们的聆听Q不止告诉我们应该多听,更是用方法论告诉我们如何用发问的方式d|从言语间d扑֯方的真实诉求。以授渔的方式让Ҏ在问题中自己扄案。这是第一点的感受是聆听。第二点是回应,是设w处地的站到Ҏ的立场,L同n受对方,q给予其肯定的力量ƈ恰当的告知不I让对Ҏ受到我们是他的支持者与陪伴者,从而促使对方自己发自内心的改变。第三点Q回应正面动机,处理矛盾的过E就是^复情l的q程Q正面动让对Ҏl得以^复?/span></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c4%da%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业内训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c5%e0%d1%b5%b9%ab%cb%be'>郑州企业培训公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%b9%dc%c0%ed%c5%e0%d1%b5'>郑州企业理培训</a>,</div> <div class="n_article_next"><div>上一?<a href="196.html">热烈庆祝《道智明沟通大师》第九期圆满l束</a></div> <div>下一?<a href="194.html">郑州企业内训公司--生命不能被透支</a></div> </div> <div class="guan_new visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>相关新闻</span> </div> <ul class="guan_ul2"> <li> <a rel="nofollow" href="/news/196.html">热烈庆祝《道智明沟通大师》第九期圆满l束</a><span>2019-06-19</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/195.html">道智明《沟通大师》第九期开译֕Q!Q?/a><span>2019-06-12</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/194.html">郑州企业内训公司--生命不能被透支</a><span>2019-06-06</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/193.html">郑州企业培训公司-别拿诚信开玩笑</a><span>2019-05-25</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/192.html">道智明领袖素质管理研讨会开译֕Q!Q?/a><span>2019-05-20</span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/191.html">道智明领袖素质管理研讨会圆满l束</a><span>2019-05-14</span> </li> </ul> </div> <div class="guan_pro visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>产品展示</span> </div> <ul class="pro_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/187.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907161502574702847895372.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907161502574702847895372.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/186.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907101114594872847858442.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907101114594872847858442.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/185.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907041011024982847861159.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907041011024982847861159.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright hidden-md hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copy-left"> <img src="/template/NESTXY00003/picture/dilogo.png" /> <p><i class="iconfont"></i>0371-63391356</p> <span class="sitemap"> <a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/4g/">手机?/a> </span> </div> <div class="nest"> <!-- <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="首页" target="_blank">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="服务支持" target="_blank">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> --> <div class="bottom-foot">郑州企业培训公司哪家好?服务收费如何Q河南企业内训怎么P诚信公司专业提供沛_企业培训、郑州企业管理培训、郑州企业培训、河南企业内训等服务Q欢q随时拨打热U咨询!</div> <div>热门城市推广Q?/div> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261142745'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261142745%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-04-19/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> <div class="copy-right"> <p>微信?/p> <img src="/template/NESTXY00003/picture/weixin.png" /> </div> </div> </div> </div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.beian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <script src="/template/NESTXY00003/js/common-scripts.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script> RevSlide.initRevolutionSlider(); $(window).load(function() { $('[data-zlname = reverse-effect]').mateHover({ position: 'y-reverse', overlayStyle: 'rolling', overlayBg: '#fff', overlayOpacity: 0.7, overlayEasing: 'easeOutCirc', rollingPosition: 'top', popupEasing: 'easeOutBack', popup2Easing: 'easeOutBack' }); }); $(window).load(function() { $('.flexslider').flexslider({ animation: "slide", start: function(slider) { $('body').removeClass('loading'); } }); }); jQuery(".fancybox").fancybox(); </script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="tel:刘:18595527326 _15838369640 任:18638677688"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <a href="http://www.hdgcg.co/"><span class="STYLE1">˫ɫ򿪽</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.mtczb.com/">北京十一选五</a> <a href="http://www.zbkwwj.icu">´Ǻ³ȷԤ</a> <a href="http://www.81354441.buzz">36ѡ7Ųѯ</a> <a href="http://www.vmkhdm.icu">Ϸ㰴Ħɻ</a> <a href="http://www.2186110.buzz">ʮһѡ嶨ţ</a> <a href="http://www.wkoon.com/">快乐10分</a> <a href="http://www.1932284.buzz">齫׬</a> <a href="http://www.90057811.buzz">͸ͼ</a> <a href="http://www.lddjvk.icu/">live80ȷֱ</a> <a href="http://www.6222943.buzz">10ֿ</a> <a href="http://www.btxldaf.com.cn">㶫26ѡ5</a> <a href="http://www.jppjfr.icu/">΢ֽ齫</a> <a href="http://www.tgzgkiq.buzz">11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.sdejcut.cn">ʮһѡһţ</a> <a href="http://www.ylrqix.icu">㰴Ħַ̳</a> <a href="http://www.ealwewk.buzz">½ʮһѡ©</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>