?!DOCTYPE html> 郑州企业培训公司 - 郑州道智明企业管理咨询有限公?/title> <meta name="keywords" content="双色球走势中彩网,元双色球走势图表带坐标连线,双色球走势图浙江采" /> <meta name="description" content="γβ޹˾гƹ双色球计划免费版,双色球走势近,福利彩票双色球开奖时间,双色球开奖信息,双色球开奖结果今天直播,双色球走势图大全,双色球开奖结果查询,双色球走势走势图表,双色球走势图浙江超长,双色球走势中彩网" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link href="/template/NESTXY00003/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00003/css/jquery.bxslider.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/hover-dropdown.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/bannerr.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <script type="text/javascript"> /*D*/ $(function () { var st = 180; $('.dzm-nav-one').mouseenter(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideDown(st); }).mouseleave(function () { $(this).find('ul').stop(false, true).slideUp(st); }); }); </script> <body ondragstart="window.event.returnValue=false" oncontextmenu="window.event.returnValue=false" onselectstart="event.returnValue=false"> <div class="top hidden-xs"> <div class="container"> <div class="top-fl">郑州道智明企业管理咨询有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hdgcg.co">郑州企业理培训</a>?a href="/supply/">郑州企业内训</a>?a href="/news/">沛_企业培训</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top-fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28478/stat/"></script></div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="javascript:;"><img src="/uploads/logo/20180129110014.png" alt="郑州道智明企业管理咨询有限公?/></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li id="listliul1" class="dzm-nav-one"> <a rel="nofollow" href="/kctx/"> 评体系</a> <ul class="nav_tow"> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/8.html" title="">业W增长落地pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/131.html" title="">保险行业增员pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/9.html" title="">赢在负责仅R全员动力?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/news/101.html" title="">总裁评沟通大?/a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/128.html" title="">知行pȝ</a> </li> <li><a rel="nofollow" target="" href="/supply/13.html" title="">学校专项服务</a> </li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dsjl/">导师教练</a></li> <li class="hidden-sm"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">视频见证</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <!--囄轮播--> <div class="fa-banner"> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner1.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/kctx/" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner2.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner3.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner4.jpg) no-repeat"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/128.html" style="background:url(/template/NESTXY00003/images/banner5.jpg) no-repeat"></a> <input type="button" value="下一? class="next" style="display:none;" > <div style="width:1000px;margin:0px auto;"> <p class="fa_banner_button"></p></div> </div> <script> $(function(){ var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180521023316.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180521023336.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180521023350.jpg"; var banimg = $('.carousel-inner').find('img') banimg.each(function(i){ banimg.eq(i).attr({src:picarr[i+1]}); }) }) </script> <!-- Controls --> <a rel="nofollow" class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a rel="nofollow" class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </div> <div class="pst_bg"> <div class="pst"> 您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">服务中心</a> > <a href="/khal/">客户案例</a> > <a href="/supply/187.html">郑州企业培训公司</a> </div> </div> <div class="scd clearfix"> <div class="scd_l"> <div class="s_name">产品分类</div> <ul class="s_nav"> <li><a href="/khal/" target="_blank">客户案例</a></li> <li><a href="/dsjl/" target="_blank">导师教练</a></li> <li><a href="/kctx/" target="_blank">评体系</a></li> </ul> </div> <div class="scd_r"> <div class="r_name"><span>产品详情</span></div> <div class="news_show"> <div class="top_show"> <h3>郑州企业培训公司</h3> <p>来源Q?a href='http://www.hdgcg.co/supply/187.html'>http://www.hdgcg.co/supply/187.html</a> ?发表旉Q?019-7-16 0:00:00 </p> </div> <div><span style="font-size:14px;line-height:2;"> 企业对待培训的四U不良心?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> Q一Q培训无用论自己无知Q强q别Zh?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> 培训无用论有两种Q一U是直接无用论,卻I企业Ҏ不需要培训,更不需要请专门的培训老师来给员工上课。这L企业认ؓ培训不能增强企业员工才干Q反而是耗费员工工作旉Q耗费企业资金的表玎ͼ另外一U是间接无用论,理者认Z业员工的知识技能已_企业使用Q培训只是增长员工多余的才干Q对企业没有多大益处Q即投入于产出。培训培训,赔钱的教训?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> Q二Q培训万能论病急ؕ求医</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> q分培训。员工技能不了Q培训;销售业l下滑了Q培训;服务态度不好了,培训……只要有危机Q就会想到培训,把培训当成是解决理问题的万能钥匙?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> Q三Q培训冤枉论让你长本事,你炒我鱿?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> 如何使h才培训后E_在企业又是一个难题。许多企业不肯花成本培训员工Q很大部分原因是担心培训的费用“ؓ他h做了嫁衣”企业花大力气培训的员工以蟩槽来回报企业?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> Q四Q培训时髦论领导׃么,q什么培?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> 有些企业培训员工没有针对性和实用性,q工作实际Q盲目跟风。有些企业领导往往Ҏ自己的喜好、判断、经验,讄培训内容。看到别的企业进行“礼仪Ş象讲座”,自己也办一场;看到别的企业培训“执行力”或“学习型l织”,赶忙邀h关专家进行辅|{等。致使员工重复学习或被动学习Q既耗费了员工时_又浪费了企业资源Q对企业发展没有多大帮助?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;"></span></div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%bf%cd%bb%a7%b0%b8%c0%fd'>客户案例</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c5%e0%d1%b5%b9%ab%cb%be%bc%db%b8%f1'>郑州企业培训公司h</a>,<a href='/key.aspx?k=%d6%a3%d6%dd%c6%f3%d2%b5%c5%e0%d1%b5%b9%ab%cb%be%c5%fa%b7%a2'>郑州企业培训公司批发</a>,</div> <div class="n_article_next"> 上一个品:<a href="#"></a><br /> 下一个品:<a href="/supply/186.html">郑州企业培训公司</a> </div> <div class="guan_new visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>相关新闻</span> </div> <ul class="guan_ul2"> </ul> </div> <div class="guan_pro visible-lg"> <div class="guan_top"> <span>产品展示</span> </div> <ul class="pro_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/187.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907161502574702847895372.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907161502574702847895372.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/186.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907101114594872847858442.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907101114594872847858442.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/185.html" title="郑州企业培训公司"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28478/201907041011024982847861159.jpg?path=www.hdgcg.co/uploads/cp/201907041011024982847861159.jpg" alt="郑州企业培训公司" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <h4>郑州企业培训公司</h4> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright hidden-md hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copy-left"> <img src="/template/NESTXY00003/picture/dilogo.png" /> <p><i class="iconfont"></i>0371-63391356</p> <span class="sitemap"> <a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a> <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/4g/">手机?/a> </span> </div> <div class="nest"> <!-- <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="首页" target="_blank">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="服务支持" target="_blank">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> --> <div class="bottom-foot">郑州企业培训公司哪家好?服务收费如何Q河南企业内训怎么P诚信公司专业提供沛_企业培训、郑州企业管理培训、郑州企业培训、河南企业内训等服务Q欢q随时拨打热U咨询!</div> <div>热门城市推广Q?/div> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261142745'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261142745%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-04-19/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </div> <div class="copy-right"> <p>微信?/p> <img src="/template/NESTXY00003/picture/weixin.png" /> </div> </div> </div> </div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <div class="copy">郑州道智明企业管理咨询有限公?        <a href="http://www.beian.gov.cn" target="_blank">备案P豫ICP?7001653?1</a></div> <script src="/template/NESTXY00003/js/common-scripts.js"></script> <script src="/template/NESTXY00003/js/jquery.bxslider.js"></script> <script> RevSlide.initRevolutionSlider(); $(window).load(function() { $('[data-zlname = reverse-effect]').mateHover({ position: 'y-reverse', overlayStyle: 'rolling', overlayBg: '#fff', overlayOpacity: 0.7, overlayEasing: 'easeOutCirc', rollingPosition: 'top', popupEasing: 'easeOutBack', popup2Easing: 'easeOutBack' }); }); $(window).load(function() { $('.flexslider').flexslider({ animation: "slide", start: function(slider) { $('body').removeClass('loading'); } }); }); jQuery(".fancybox").fancybox(); </script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="tel:刘:18595527326 _15838369640 任:18638677688"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <a href="http://www.hdgcg.co/"><span class="STYLE1">˫ɫ򿪽</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.qatyuk.icu/">ŷavŮԱ</a> <a href="http://www.uiezkr.icu">1ֲʼƻ</a> <a href="http://www.xnlvcs.icu">310Ӯұȷ</a> <a href="http://www.imfixdu.buzz">رʮһѡ</a> <a href="http://www.aevifi.cn">11ѡ5*</a> <a href="http://www.5013544.buzz">ֻô漪ֿ3</a> <a href="http://www.gevdnqi.buzz">11ѡ5</a> <a href="http://www.bkkrfz.cn">㶫11ѡ5ְ</a> <a href="http://www.ysqatn.icu">а</a> <a href="http://www.5329870.buzz">㽭ʮֻ</a> <a href="http://www.14508346.buzz">ڷ077</a> <a href="http://www.qscqnp.icu/">ȷֱ90vs</a> <a href="http://www.8759916.buzz">ຣӰͼ</a> <a href="http://www.gmkokqhp.buzz">3dԻſ</a> <a href="http://www.zjhunfk.buzz">ʮһѡн</a> <a href="http://www.kyvmtqz.cn">˫ʿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>